phone 0473 36 27 14

PRIVACY

Griet Inspireert draagt zorg voor jouw privacy. Door de toegang tot en gebruik te maken van de website en/of diensten verklaar je je akkoord met dit privacybeleid.

Wens je meer info, heb je vragen of opmerkingen of wil je je rechten uitoefenen?
Contacteer Griet Geeraert op info@grietinspireert.be
Je mail wordt beantwoord binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen de 30 dagen.

Verwerkingsdoeleinden

Griet Inspireert verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten om een persoonlijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen. Dit omvat o.m. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/ leveringen/ diensten, facturatie en direct marketing (om je op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten).

Rechtgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening gegevens-bescherming.

 • jouw toestemming
 • nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst (klantenadministratie, dienstverlening, facturatie)
 • wettelijke verplichting (boekhouding, beroepsdeontologie)
 • nodig voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen (direct marketing)

Bij verwerking van persoonsgegevens op basis van je toestemming, kan je de gegeven toestemming steeds intrekken. Je gegevens worden ook gebruikt om je op de hoogte te houden van het aanbod van Griet Inspirert via de nieuwsbrief. Indien je geen mails van Griet Inspireert meer wil ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mailtje te sturen naar info@grietinspireert.be.

Gegevensverwerking

Wanneer je inschrijft voor de nieuwsbrief, een download aanvraagt, het contactformulier invult, een aanvraag doet voor een product of dienst en daar gebruik van maakt, word je gevraagd bepaalde gegevens te verstrekken. De gegevens die opgevraagd worden zijn steeds in verhouding tot het soort dienst waar je gebruik van maakt. Griet Inspireert verwerkt alleen gegevens die je zelf hebt verstrekt.

Het kan gaan om:

 • Familienaam en voornaam I geboortedatum I adresgegevens I tel/GSM I e-mail I IP adres
 • Bedrijfsnaam I functie I bedrijfsadres I bedrijfstel/GSM I bedrijfsmail I website I BTW nummer
 • Statuut werknemer - zelfstandige - werkzoekende

Per dienst wordt aangegeven welke persoonsgegevens verplicht en noodzakelijk dan wel optioneel zijn om de geleverde dienst te kunnen leveren. Deze gegevens worden steeds uitdrukkelijk opgevraagd. Door deze gegevens te verstrekken geef je je toestemming om ze te gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. Ze worden deels digitaal opgeslaan en zijn mogelijk (deels) toegankelijk voor derden en partners waarmee ik samenwerk i.f.v. een optimale praktijkvoering. Deze partners hebben eveneens de privacywetgeving en de deontologie van hun beroep (confidentialiteit) te respecteren. Zie rubriek delen met derden.

Gegevensverwerking via online dataverkeer

Mailverkeer I Office 365

Je mailverkeer naar info@grietinspireert.be is in goede handen bij Office 365. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in functie van onze mail-conversatie. Alleen in geval van offerte, opdracht en/of samenwerking komen je persoons- en/of bedrijfsgegevens in het CRM (klanten) -en boekhoudsysteem terecht.

Website I Webhero

Via de website kan je contact opnemen via het online contactformulier of je inschrijven voor de nieuwsbrief. De contactname, de inhoud van je bericht en/of je aanmelding voor de nieuwsbrief komen in het CRM-(klanten)bestand terecht. Je gegevens (naam en e-mail) worden beveiligd bewaard bij Mailchimp, in overeenstemming met het Mailchimp-privacybeleid en de Europese privacywetgeving. Griet Inspireert gebruikt je gegevens uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief en indien van toepassing voor opvolging offerte, opdracht, facturatie.

IPadres 

Op de website van Griet Inspireert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden: IP adres van je computer, tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Griet Inspireert gebruikt deze info om de werking van de website te optimaliseren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Cookies

Het platform van de website gebruikt een aantal cookies standaard. Maar daar hoort geen verplichting bij om een ‘cookiemelding’ op te zetten. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door je browser op je apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Deze informatie dient om de werking van de website te optimaliseren en de inhoud van de advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren. Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dat kan je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit best doet.

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie 

Bewaartijd 

webhero_session

Huidige domein

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

Huidige domein

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessie

Links

Op de website van Griet Inspireert tref je links naar externe websites. Door op deze links te klikken ga je naar een website buiten www.grietinspireert.be. Het kan dat deze externe website gebruik maken van cookies. Dat kan je checken via de cookie-of privacyverklaring van de betreffende website.

Facebook I advertentiecookies en advertentiegroepen

Met jouw toestemming gebruik ik cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook, Connect en Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat je relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het privacy- en cookiebeleid en over de doorgave van gegevens naar de Verenigde Staten Facebook vind je bij Facebook zelf.

Google analytics

Griet Inspireert maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie inclusief het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.

 Sociale media I algemeen

Griet Inspireert zal nooit persoonsgegevens uit sociale mediaplatformen binnentrekken in haar systemen. De beveiliging en policy ten aanzien van persoonsgegevens die via sociale media worden uitgewisseld (vb. messenger functie op Facebook of LinkedIn) zijn en blijven de verantwoordelijkheid van dat specifieke platform.

Overmaken aan derden

Griet Inspireert garandeert dat persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor een goede werking van de praktijk. Ze worden enkel met derden gedeeld indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst (dienstverlening) en/ of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 • CRM klantenbestand I ifv opvolging diensten, informatie en facturatie
 • Facturen I ifv wettelijke verplichting (boekhouding)
 • Juridische opvolging I ifv van niet bepaalde facturen (incassobureau of deurwaarder)
 • Gebruik loopbaancheques I conform subsidievoorwaarden VDAB 

Eventuele (inhoudelijke) verslagen (anders dan hierboven opgelijst) voor derden op vraag en/of  in het belang van de klant, worden conform deontologie en beroepsgeheim rechtstreeks aan de klant bezorgd en in samenspraak opgemaakt.

Griet Inspireert werkt samen met diverse partners die eveneens onderworpen zijn aan de privacywetgeving en de deontologie van hun beroep. Deze partners zijn

 • Webhero I Domeinnaam en website
 • Tones I PC en IT ondersteuning
 • A&C Consultancy I Boekhouding en fiscaliteit
 • Centrum Open Mind I Griet Inspireert werkt in onderaanneming met VDAB loopbaancheques

Bewaartermijn  

Griet Inspireert bewaart je gegevens niet langer dan nodig. De bewaartermijn is in overeenstemming met het doel waarvoor je gegevens worden verzameld en volgens wettelijke bepalingen. 

 • Facturen I 10 jaar I wettelijke verplichting (boekhouding)
 • Loopbaancoaching met loopbaancheques I termijn conform VDAB subsidieregeling
 • Coaching en advies I 10 jaar conform beroepsdeontologie
 • Dienstenaanbod (direct marketing) I conform inschrijving op nieuwsbrief en/of automatische uitschrijving bij verstrijken termijn van bijhouden dossier

Beveiliging  

Ik neem passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

 • Je gegevens worden veilig bewaard in mijn database (PC) en/of op papier.
 • Computer, server en mobiele apparaten zijn up-to-date beveiligd met paswoorden, antivirus, beveiliging tegen pishing etc. Verzonden en verstuurde data van en naar Griet Inspireert website zijn versleuteld middels SSL.
 • De praktijk is beveiligd met slot en kaften met jouw gegevens worden bijgehouden in een kluis.
 • Derde partijen waarmee ik samenwerk zijn allen onderhevig aan de GDPR-wetgeving en hebben een onberispelijke reputatie. Bij twijfel of incident lichten we je in en doet Griet Inspireert het nodige om de veiligheid van je data mee te waarborgen.

Griet Inspireert kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het feit dat een derde foutief of onrechtmatig gebruik maakt van de persoonsgegevens.

Recht op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid

Je hebt op elk moment het recht om

 • in te zien hoe ik je gegevens verwerk
 • onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten
 • te vragen de verwerking van je gegevens te beperken
 • te vragen je gegevens over te dragen (vb. attest mutualiteit, werkgever, boekhouder)
 • te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit het databestand. Let wel: wissing is niet altijd mogelijk vb. bij openstaande facturen of om andere redenen (wettelijke verplichting boekhouding). Hou er rekening mee dat als bepaalde gegevens effectief verwijderd worden wij geen informatie meer hebben, ook niet i.f.v. attestering of continuïteit van zorg en multidisciplinaire samenwerking.

Om deze rechten uit te oefenen kan je een e-mail sturen naar info@grietinspireert.be. Uiterlijk binnen de 4 weken wordt je verzoek behandeld en krijg je een antwoord m.b.t. verdere opvolging.

Wijzigingen

Griet Inspireert behoudt zich het recht om het privacybeleid aan te passen waar nodig. Je vindt de gangbare versie altijd op de website. In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.

Klachten

Klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens?
Contacteer Griet Geeraert via info@grietinspireert.be
Blijf je op je honger zitten, dan kan je je wenden tot de privacycommissie. www.privacycommission.be 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x